16 marca 2013 | 41 spotkanie Wszechnicy Biebrzańskiej

41 spotkanie Wszechnicy Biebrzańskiej
16 marca 2013 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu.

Temat: Biebrzańskie tradycje.
Program Wszechnicy
9.15 – 10.00 – Tradycje wielkanocne na Podlasiu – dr Artur Gaweł – Białostockie Muzeum Wsi;
10.00 – 10.30 – Kolędowanie wielkanocne na Podlasiu – Marcin Lićwinko – Animator Kultury z Lipska;
10.30 – 10.45 – Wypieki wielkanocne – prezentacja gospodarstwa w Hamulce;
10.45 – 11.15 – przerwa kawowa
11.15 – 12.00 – Wierzba w kulturze ludowej Podlasia – dr Cezary Werpachowski – BbPN;
12.00 – 12.30 – Lipskie pisanki i palmy – prezentacja i sprzedaż;
12.30 – 13.00 – posiłek i degustacja;
13.00 – 14.00 – Promocja książki i filmu „Biebrzańskie żywoty, czyli biebrzańskie wspomnienia o tym jak dawniej życie nad Biebrzą wyglądało” – autorzy;
14.00 – 14.30 – Prezentacja tańców ludowych zespołu ludowego „Biebrza”;
14.30 – 16.00 – spacer nad Biebrzę w poszukiwaniu wiosny.
Słychać głosy, że wstęp na to spotkanie Wszechnicy będzie kosztował 6 zł. Za to każdy będzie mógł skorzystać z poczęstunku wielkanocnymi przysmakami i otrzyma publikację-niespodziankę.
Serdecznie zapraszamy na nocleg na Karczak. Dla uczestników Wszechnicy Biebrzańskiej – zniżka 20%.
__________________________________________________________
WSZECHNICA BIEBRZAŃSKA. Cykliczne spotkania informacyjne i wykłady tematyczne adresowane do miłośników Bagien Biebrzańskich oraz osób zaangażowanych w ich czynną ochronę i promocję. Zainaugurowana została w styczniu 2001 dzięki wspólnej inicjatywie WWF Polska, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Stowarzyszenia Ekoturystycznego „Biebrza Koneserom”, Towarzystwa Biebrzańskiego i Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego.