5-7 kwietnia 2013 | Warsztaty wyplatania wiklinowych koszy lęgowych dla sów uszatych

Sowa uszata (uszatka, Asio otus) jest gatunkiem silnie związanym z krajobrazem rolniczym. Nie służą jej: intensyfikacja rolnictwa, uprawy w monokulturach oraz postępujące skażenie środowiska. Dosyć często właściciele zadrzewień śródpolnych nie zdając sobie sprawy z obecności ptaków nieświadomie przyczyniają się do zniszczenia lęgu przez prowadzenie w pobliżu gniazda wycinki drzew.
A sowy to ptaki bardzo pożyteczne! Warto je chronić nie tylko dlatego, że znajdują się na liście zwierząt objętych prawną ochroną gatunkową. Ich pokarmem są różne gryzonie i bezkręgowce. Uszatki polują na polach uprawnych i łąkach głównie na norniki i myszy.
Uszatki nie budują własnych gniazd, ale wykorzystują opuszczone gniazda innych ptaków, np. krukowatych i drapieżnych. Dość chętnie korzystają też ze specjalnych koszy przygotowanych dla nich przez ludzi. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” od 2001 r. prowadzi czynną ochronę sowy uszatej polegającą właśnie na zawieszaniu w śródpolnych zadrzewieniach wiklinowych koszy lęgowych. Korzystają z nich różne ptaki, a uszatki stanowią około połowy ptasich lokatorów.
Gospodarstwo Ekoturystyczne „Na Karczaku” w ramach działalności edukacyjnej uruchomionego w ubiegłym roku Ekomuzeum organizuje w pierwszy kwietniowy weekend warsztaty wyplatania koszy lęgowych dla uszatek.
– Kosz na ziemniaki można sobie kupić na jarmarku, ale kosz dla sowy – jak się okazało – nie jeden chciałby upleść sam. – mówi Krzysztof Górski – właściciel Ekomuzeum na Karczaku. – Bardzo nas cieszy duże zainteresowanie taką formą spędzania wolnego czasu, gdy można połączyć przyjemne z pożytecznym. Uczestnicy warsztatów nauczą się wiele ciekawych rzeczy o tych pożytecznych ptakach, wezmą udział w wycieczkach terenowych po Dolinie Biebrzy – także nocnym nasłuchiwaniu sów – i co najważniejsze – pomogą uszatkom wyplatając dla nich „gniazda”.
Ekomuzeum na Karczaku działa przy oficjalnie certyfikowanym Gospodarstwie Ekoturystycznym w Dolinie Biebrzy. Jako atrakcja dla gości korzystających tu z kameralnej agroturystyki organizowane są warsztaty tkackie, wikliniarskie, zielarskie, ogrodnictwa ekologicznego, budownictwa naturalnego itp. Właściciele przykładają dużą uwagę do tego, by działalność turystyczna na terenach wrażliwych przyrodniczo nie szkodziła środowisku, a raczej sprzyjała ochronie tego co tu najcenniejsze – dzikiej przyrodzie i bogatym tradycjom kulturowym. Stąd liczne inicjatywy ekologiczne i rękodzielnicze.
Więcej informacji:
Czynna ochrona uszatki >>>
Program warsztatów >>>
Krzysztof Górski – kom. 605 070 001, e-mail: karczak@karczak.pl
                                                                                                                                                              
Relacje z warsztatów:
Galeria zdjęć >>>
Radio Białystok >>>
TVP Białystok >>>