5-7 kwietnia 2013 | Warsztaty wyplatania z wikliny koszy lęgowych dla uszatek

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, ZPFP i Gospodarstwo Ekoturystyczne „Na Karczaku” zorganizowały wiosenne warsztaty wyplatania z wikliny koszy dla uszatek.
Nad wyplataniem koszy czuwali i instruowali: Basia Jóźwiak i Adam Tarłowski. Zajęcia edukacyjne i wycieczki w teren poprowadziła Renata Zalewska. Resztą zajęli się: Góral i Gosia Górscy.
Program:
PIĄTEK 5.04
– przyjazd i zakwaterowanie,
– ok. godz. 19 – wyjazd na sowy na Bagna Biebrzańskie z Renatą Zalewską (własny transport),
– kolacja we własnym zakresie (wspólny stół) przed lub po wycieczce.
SOBOTA 6.04
– śniadanko we własnym zakresie (wspólny stół),
– godz. 10.00 – zajęcia edukacyjne o sowach – Renata Zalewska (1,5 godz.),
– godz. 11.30 – warsztaty wyplatania koszy – Basia Jóźwiak (ok. 5 godz. zajęć, w międzyczasie przerwą na gorącą zupę wegetariańską),
– wieczorem – pokaz filmu Artura Tabora „Sowy polskie”,
– kolacja we własnym zakresie (wspólny stół).
NIEDZIELA 7.04
– śniadanko we własnym zakresie (wspólny stół),
– godz. 9.00 – wycieczka wokół Dolnego Basenu Doliny Biebrzy (ok. 8 godz.?) z Renatą Zalewską (własny transport). W międzyczasie przerwa na obiad w przydrożnym barze (we własnym zakresie),
– wieczorem – wykwaterowanie i wyjazd.
TP Bocian w 2001 roku zapoczątkowało wieszanie koszy dla uszatek, akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem sów i znalazła licznych naśladowców wśród przyrodników, Jednak po 12 latach od pierwszych działań większość koszy wymaga wymiany na lepsze modele. Wyplecione koszyki trafią do wolontariuszy, którzy powieszą je w odpowiednich miejscach i będą monitorować.
Każdy uczestnik warsztatów zabierze własnoręcznie wypleciony koszyk lub koszyki o ile zobowiąże się do ich powieszenia i nadsyłania informacji o ich zajęciu przez zwierzaki.
Uczestnicy warsztatów proszeni byli o przestrzeganie zaleceń ekoturystycznych oraz palenie tytoniu tylko w 1 wyznaczonym miejscu.
Informacje o koszach dla uszatek: http://www.bocian.org.pl/uszatka/rezultaty
Gospodarstwo Ekoturystyczne na Karczaku: www.karczak.pl, www.facebook.com/NaKarczaku
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”: http://www.bocian.org.pl/
Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych: http://www.zpfp.pl/
Zdjęcia z warsztatów >>>
Relacje mediów:
Pomoc uszatkom – Radio Białystok
„Obiektyw” TVP Białystok – prosimy oglądać od minuty 17:30  >>>