Regulamin pobytu

1. Goście zobowiązani są do przestrzegania porządku na terenie gospodarstwa i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. W godzinach 22 – 7 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.
3. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości.
4. Na początku i na końcu okresu pobytu wspólnie zostanie dokonana inwentaryzacja i sprawdzenie stanu udostępnionych pomieszczeń wraz z wyposażeniem. Jeśli sprzęt lub pomieszczenia zostaną uszkodzone lub sprzęt zaginie – Goście są zobowiązani ponieść związane z tym koszty.
5. Jeżeli liczba gości jest wyższa niż wcześniej ustalono gospodarze mają prawo do:
– odmówienia przyjęcia dodatkowych osób,
– odstąpienia od umowy z winy turysty.
6. Goście nie mogą bez zgody gospodarzy, przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie ekoturystycznym dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
7. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się hałaśliwie i agresywnie gospodarze mają prawo wymówić pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu zaliczki.
8. Gospodarze wskazują gościom miejsce parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
9. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
10. Goście odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, których koszty mają obowiązek pokryć. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
11. Niestety nie jest możliwy przyjazd ze swoimi zwierzętami.
12. Dostęp do zwierząt domowych w gospodarstwie (psy i koty) może odbywać się tylko pod nadzorem gospodarzy lub osoby przez nich wyznaczonej lub na własną odpowiedzialność. Nie wolno wypuszczać psów poza ogrodzenie gospodarstwa.
13. Wypożyczenie sprzętu z gospodarstwa (rowery, lornetka, przewodniki itp.) należy ustalić z gospodarzami. Goście zobowiązani są zwrócić sprzęt w stanie nienaruszonym.
14. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających sprzęt nie zostanie wypożyczony.
15. Uczestnictwo gości w pracach w gospodarstwie jest możliwe tylko po uzgodnieniu z gospodarzami.
16. Za pobyt gości na terenie gospodarstwa ponosimy odpowiedzialność cywilną na warunkach ogólnych ubezpieczenia OC. Poza terenem gospodarstwa gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
17. Goście zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na schodach w budynkach Ekomuzeum.
18. W całym gospodarstwie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem wyznaczonego miejsca. Zakaz jest bezwzględnie przestrzegany w i w pobliżu budynków ze względu na niebezpieczeństwo zaprószenia ognia (drewno!).
19. Palenie ogniska jest możliwe tylko po uzgodnieniu z gospodarzami. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność. Ze względów bezpieczeństwa osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się zbliżania do ognia.
20. Dom jest terenem prywatnym gospodarzy. Prosimy nie zakłócać ich spokoju.
21. Zachęcamy Gości do stosowania zaleceń ekoturystycznych.
22. Prosimy zgłaszać się po pozostawione mienie jak najszybciej. Nieodebrane w ciągu 3 miesięcy zostanie przekazane potrzebującym.