dla mediów

  • 5-7 kwietnia 2013 | Warsztaty wyplatania wiklinowych koszy lęgowych dla sów uszatych

    Sowa uszata (uszatka, Asio otus) jest gatunkiem silnie związanym z krajobrazem rolniczym. Nie służą jej: intensyfikacja rolnictwa, uprawy w monokulturach oraz postępujące skażenie środowiska. Dosyć często właściciele zadrzewień śródpolnych nie zdając sobie sprawy z obecności ptaków nieświadomie przyczyniają się do zniszczenia lęgu przez prowadzenie w pobliżu gniazda wycinki drzew.…