Ekoturystyka

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Turystyki, ekoturystyka to taka forma turystyki, która:
– związana jest z przyrodą, której obserwowanie i zachwycanie się nią, wraz z towarzyszącymi jej walorami kulturowymi, jest główną motywacją turysty,
– obejmuje działania edukacyjne i poznawcze,
– zwykle, lecz nie tylko, jest organizowana przez wyspecjalizowanych dostawców usług turystycznych dla małych grup. Na miejscu preferowane jest korzystanie z usług lokalnych, małych firm,
– minimalizuje negatywne oddziaływania na środowisko naturalne i społeczno-kulturowe,
– wspiera ochronę obszarów cennych przyrodniczo, które są atrakcją turystyczną, poprzez:
— generowanie przychodów dla lokalnej społeczności, organizacji i instytucji zarządzającymi obszarem chronionym, których celem jest ochrona,
— alternatywne zatrudnienie i możliwości zarobku dla lokalnej społeczności,
— zwiększanie świadomości na temat potrzeb ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych zarówno wśród mieszkańców jak i innych turystów.
Nasza wizja
Jesteśmy świadomi tego, że każda aktywność turystyczna wywiera wpływ na środowisko, więc chcielibyśmy z Waszą pomocą poprzez nasze ekologiczne, świadome zachowania w gospodarstwie agroturystycznym „Na Karczaku” i Ekomuzeum, a także na biebrzańskich szlakach, zmniejszać takie oddziaływania niekorzystne i wzmacniać te pozytywne.
Zależy nam, aby nasze gospodarstwo, gdzie przyjmujemy gości, a także nasze aktywności, po pierwsze – nie szkodziły, po drugie – sprzyjały zachowaniu i po trzecie – odtwarzały lub kreowały warunki dla bogatej bioróżnorodności, wysokiej jakości środowiska naturalnego, pielęgnowania tradycji i pozytywnych emocji i relacji międzyludzkich.
Chcemy to osiągnąć poprzez wzbudzanie wrażliwości naszych gości na przyrodę – jej piękno i korzyści z niej płynące, promocję ekologicznego stylu życia, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, zachęcanie do odpowiedzialnych postaw konsumenckich i podejmowania aktywnych działań na rzecz środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz życie w zgodzie z własnymi wewnętrznymi przekonaniami.
Aby by jak najmniej uciążliwymi dla środowiska, a jednocześnie żyć zdrowo i przyjemnie w zgodzie z otoczeniem staramy się stosować w codziennym życiu i w działalności agroturystycznej ekologiczne zasady.
Poznaj ekoturystyczne zalecenia dla gości i domowników na Karczaku. Serdecznie zachęcamy do ich stosowania!
Poznaj też inne miejsca z Polskim Certyfikatem Ekoturystycznym.