Polski Certyfikat Ekoturystyczny

Gospodarstwo Ekoturystyczne „Na Karczaku” otrzymało certyfikat 29 maja 2012 r. (nr 1-2012-PCE)  jako pierwszy obiekt turystyczny w województwie podlaskim.
Celem Polskiego Certyfikatu Ekoturystycznego jest wdrażanie i promowanie światowych standardów  ekoturystycznych w polskiej agroturystyce i turystyce wiejskiej.
Jako definicję ekoturystyki przyjmuje się:
Ekoturystyka to wzbogacające doświadczenia z naturą i kulturą, organizowane przez odpowiedzialnych przedsiębiorców dbających o środowisko, swoich gości oraz lokalną społeczność, której są częścią.
Inspiracją dla utworzenia systemu certyfikacji były istniejące systemy w Norwegii i Rumunii oraz standardy reprezentowane przez Światową Organizację Ekoturystyki – The International Ecotourism Society, której polskim członkiem jest Społeczny Instytut Ekologiczny.
Certyfikat mogą uzyskać obiekty spełniające szereg wymogów dotyczących ekologii, zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, promocji lokalnej kultury, wspierania lokalnej gospodarki. Dokładne kryteria i procedurę uzyskania określają poniższe dokumenty:
Aby uzyskać certyfikat należy zapoznać się z ww. wytycznymi (procedura, kryteria, wniosek) oraz zgłosić e-mailem wstępną chęć uzyskania certyfikatu do przewodniczącej Rady ds. certyfikacji, Aleksandry Sonii Priwieziencew: e-mail: Sonia.priwieziencew@sie.org.pl
Jeżeli obiekt ma szansę spełnić kryteria, wypełniany jest szczegółowy wniosek o certyfikację i odbywa się jedna wizyta kontrolna, z której wnioski przedstawiane są Radzie ds. Certyfikacji. Cała procedura trwa ok. 2 miesięcy. Certyfikat przyznawany jest na jeden rok. Koszt uzyskania certyfikatu to koszt wizyty kontrolnej tj. koszty przyjazdu i pobytu na miejscu min. 2 osób, każdorazowo ustalane indywidualnie.
Więcej o Polskim Certyfikacie Ekoturystycznym >>>