I miejsce dla Karczaka w konkursie na Bioróżnorodny Ogród!

Stowarzyszenie „Ptaki Polskie” wraz z grupą Onet.pl postanowiły nagrodzić nasz karczakowy ogród I miejscem w ogólnopolskim konkursie na ogród najbardziej przyjazny przyrodzie i bioróżnorodności. Pękamy z dumy!
Zgłoszenie naszego ogrodu do konkursu >>>
Dowiedz się jak sprawić by Twój ogród też był taki fajny dla dzikich stworzeń >>>