lipiec 2013 | Festiwal Wonnych Ziół

Festiwal Wonnych Ziół to cały lipcowy czas wspólnego ziołobrania, ziołosuszenia, ziołozaparzania i ziołokorzystania. Uczymy się rozpoznawać podstawowe zioła, zbierać je z poszanowaniem przyrody i z dala od źródeł zanieczyszczenia, robimy herbatki,  nalewki i zaopatrujemy się w zapasy na później.
Serdecznie zapraszamy!
Jak bezpiecznie zbierać zioła? Po pierwsze nie zbieramy żadnych gatunków chronionych. Zbieramy tylko gatunki roślin dobrze nam znane. Zawsze należy z jednej rośliny pozyskać tylko jej część, tak by pozostała część pozwoliła na regeneracje i dalszy wzrost. Nie wolno „ogołacać” całych roślin ani zrywać więcej niż potrzeba (jeśli zbieramy kwiaty czy liście nie odłamujmy całych gałązek). Zbierając surowiec zielarski, nie wolno niszczyć rośliny poprzez łamanie gałęzi, wyrywanie z korzeniami, uszkadzanie pnia itp., ani innej roślinności wokół zioła. Należy zebrać tylko tyle  ile wykorzystamy, aby nic nie zmarnować. Dzięki takim zasadom w kolejnym roku ponownie będziemy cieszyć się dostatkiem ziół w tym samym miejscu.
Każdego roku w pełni lata zbieramy i suszymy zioła. Pozyskujemy je oszczędnie z własnego ogrodu jak i dzikich stanowisk.
Każdego roku w pełni lata zbieramy i suszymy zioła. Pozyskujemy je oszczędnie z własnego ogrodu jak i dzikich stanowisk.