Łoś na 1 miejscu! Dziękujemy!

W głosowaniu na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska wygrał łoś! Oznacza to, że BOŚ pomoże finansowo Ośrodkowi Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy Biebrzańskim Parku Narodowym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sympatykom łośków, którzy dzielnie klikali przed kilka tygodni. W ośrodku na Grzędach pomoc jest udzielana zarówno poszkodowanym przez los łosiom jak i innym dzikim zwierzętom.

Będąc na szlaku w okolicy Czerwonego Bagna warto tam zajrzeć.

Tak o ośrodku można przeczytać na stronie BPN:
„Ośrodek posiada: wybieg dla dzików, cztery woliery dla ptaków, centralnie położony wybieg dla łosi, izolatkę, magazyn-paśnik, dwa wybiegi dla ssaków drapieżnych (wilka, lisa).
Teren ośrodka porasta różnowiekowy i różnorodny las, pozostały fragment to polana przechodząca w piaszczyste wyniesienie, co zapewnia przebywającym tam zwierzętom warunki zbliżone do naturalnych.
Od 1996 roku w zagrodzie przebywały następujące gatunki zwierząt: łosie, dziki, jelenie, sarny, wilki, lisy, różne gatunki ptaków (orzeł bielik, orlik krzykliwy, krogulec, pszczołojad, myszołów, sowa błotna, łabędzie, kawka, kruk) – wiele z nich to ofiary kolizji i wypadków drogowych. W okresie nauki latania i wylotu bocianów corocznie w Ośrodku przebywa do 30 młodocianych osobników, które po odkarmieniu i nabraniu pewności lotu migrują z dorosłymi ptaki. Ośrodkiem i jego mieszkańcami zajmują się pracownicy Parku. Szczególnie dużo czasu zwierzętom poświęca Pani Ania Dobrydnio.
Zwierzęta mają zapewnioną karmę i pomoc weterynaryjną. Po okresie rekonwalescencji i usamodzielnienia się wypuszczane są na wolność. Pozostają tylko te, które ze względu na zbytnie oswojenie lub kalectwo nie poradzą sobie w naturze.
Taki los dzielą dziś m.in. Wala i Wiktor, dwa łosie będące ulubieńcami turystów, bowiem Zagroda przylega do szlaku turystycznego i przy odrobinie dobrego nastroju Wala i Wiktor chętnie spotykają się z wędrowcami pozując do zdjęć. Uzyskane środki pieniężne, dzięki Państwa lokacie, pozwolą łatwiej przetrwać im nadchodzącą zimę oraz pomóc innym łosiom, które trafią na rekonwalescencie do Ośrodka.”