9 marca 2013 | Warsztaty „Natura 2000 – z czym to się je?”

We współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zorganizowaliśmy bezpłatne warsztaty na ten temat. Uczestnikami szkolenia było kilkanaście osób zajmujących się turystyką na terenie Doliny Biebrzy (przewodnicy, kwaterodawcy, restauratorzy, inni usługodawcy).
Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy na temat Natury 2000 i sposobów rozwiązywania problemów związanych z ochroną walorów przyrodniczych oraz implementacją prawa europejskiego w zakresie obszarów Natura 2000. Uczestnicy warsztatów otrzymali atrakcyjny pakiet edukacyjny.
Zajęcia poprowadziła trenerka Fundacji Marysia Świerzbińska, a pyszne pierogi przywiozła Pizzeria Mikrus z Moniek.
Dla zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami o ochronie przyrody w ostojach Natura 2000 polecamy strony:
Projekt edukacyjny FWIE „Natura 2000”
Wytyczne i poradniki
Praktyczny poradnik jak podejmować interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000, broszurę i ulotkę o Natura 2000 oraz fachową publikację o tym jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości broni ostoi naturowych.