Polska naturalnie!

Zostaliśmy zaproszeni przez Instytut Spraw Obywatelskich do opowiedzenia o ekoturystycznych doświadczeniach z Karczaka w projekcie „Polska naturalnie!”. Zatem odwiedziliśmy trzy województwa wschodniej Polski oraz wystąpiliśmy na konferencji podsumowującej projekt podczas targów ekologicznego stylu życia „beEco” w Łodzi. Mamy nadzieję, że udało nam się przekonać inne osoby z branży turystycznej, że ekostyl w turystyce jest atrakcyjny dla gości i przynosi korzyści firmie. Nie mówiąc już o oczywistych korzyściach dla środowiska i lokalnych społeczności!