Zniżka dla Honorowych Dawców Krwi

Firmy biorące udział w Akcji „DAWCOM W DARZE” udzielają zniżek wszystkim aktywnym Honorowym Dawcom Krwi. Szczegółowe informacje o Akcji Dawcom w Darze znajdują się na stronie http://www.dawcomwdarze.pl/
Zniżki przyznawane są na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok.
Zgodnie z pierwotną koncepcją, Akcja Dawcom w Darze promować miała równocześnie honorowe krwiodawstwo oraz aktywny tryb życia, dlatego wśród uczestników przeważają schroniska górskie i inne obiekty noclegowe oraz sklepy turystyczne. Z czasem, do Akcji zgłaszać się zaczęły firmy o odmiennych profilach, często prowadzone przez samych krwiodawców.
Akcja trwa od roku 2007. Jest to autorska, prywatna i niekomercyjna inicjatywa Kuby Terakowskiego.
Karczak serdecznie zaprasza Honorowych Dawców Krwi i proponuje im 10% zniżki.